Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop HotelsCombined Pty Ltd CAN 122 130 554 (wij we of onze) toegang verleent aan de website en de informatie.
Definities
In deze gebruiksvoorwaarden:
Informatie betekent alle informatie die op deze website beschikbaar is waaronder:
 1. beschikbare hotelkamers;
 2. prijzen van hotelkamers;
 3. beschrijving en foto's van hotels;
 4. hotelvoorzieningen;
 5. besprekingen van klanten; en
 6. redactionele opmerkingen;
Toegelaten doel betekent het doel om hotelprijzen en -diensten te vergelijken in verband met het maken van reserveringen en/of een reisplan exclusief het opnieuw uitgeven of doorgeven van de informatie of eender welk deel van de informatie aan consumenten via eender welke elektronische methode;
Aanbieding van derden betekent de artikelen en diensten die te koop aangeboden worden door een derde;
Website betekent de website die zich op www.hotelscombined.be bevindt.
Toegang
Door deze website te betreden:
 1. gaat u akkoord u zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden; en
 2. garandeert dat u 18 jaar of ouder bent.
Verboden activiteiten
Het volgende is niet toegestaan:
 1. de informatie of eender welk deel van de informatie in eender welk formaat reproduceren publiceren in het openbaar uitvoeren of bewerken om andere redenen dan het toegelaten doel;
 2. de informatie of eender welk deel van de informatie benaderen of bewaken met een robot spider scraper of andere automatische middelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating;
 3. de beperkingen in eender welke robot uitsluitingshoofdingen op de website schenden of eender welke andere maatregel te mijden of te omzeilen om toegang tot de website tegen te gaan of te beperken;
 4. actie ondernemen die onze infrastructuur een onredelijke of onevenredig grote last oplegt of kan opleggen;
 5. proberen om door ons gebruikte softwareprogramma's in verband met de website aan te passen te vertalen wijzigen bewerken decompileren demonteren of reverse engineering toe te passen.
Vrijwaring
U vrijwaart ons tegen alle kosten, aanspraken, eisen, verplichtingen, onkosten, schade en verlies veroorzaakt door uw gebruik van de informatie of eender welk deel van de informatie voor elk doel dat niet tot het toegelaten doel behoort.
Controle van informatie en risicoaanvaarding
Controle van informatie
U moet nauwkeurig de informatie controleren voor u een aanbieding van een derde aanvaardt en gebruikt.
Verondersteld risico
U aanvaardt alle risico's in verband met uw:
 1. gebruik van de website en informatie; en
 2. aanvaarding en gebruik van eventuele aanbiedingen van derden.
Geen garantie
We kunnen het volgende niet garanderen:
 1. de nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of betrouwbaarheid van de website, de informatie en eventuele aanbiedingen van derden;
 2. dat de website en de informatie geen fouten of virussen bevatten of niet gestoord worden door ongemachtigd gebruik door computerkrakers.
Aansprakelijkheid
Beperking
In hoeverre de voorwaarden die vermeld staan onder de Wet Handelspraktijken 1974 (Gemenebest) van toepassing zijn op diensten die door ons geleverd worden is onze aansprakelijkheid voor schending van deze voorwaarden beperkt tot het herhaald bieden van diensten het betalen van de kosten of het opnieuw laten bieden van de diensten.
Uitsluiting
Buiten de voorwaarden die niet kunnen worden uitgesloten volgens de wet zijn alle voorwaarden die expliciet in deze gebruiksvoorwaarden zijn omvat uitgesloten.
Beperkte aansprakelijkheid
Afhankelijk van bovenstaande bepaling 7.1 is onze maximale aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de som van $AU 100.
Uitsluitingen van aansprakelijkheid
We aanvaarden onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid (hetzij in contract onrecht of anders) voor resulterend speciaal incidenteel of indirect verlies of schade waaronder winstverlies ten gevolge van deze gebruiksvoorwaarden.
Algemeen
Wederzijds begrip
Deze gebruiksvoorwaarden omvatten het wederzijds begrip tussen de partijen en vervangen eerdere communicatie tussen de partijen.
Amendement en variatie
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment wijzigen of aanpassen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.
Wetgeving en rechtsgebied van toepassing
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd door en moeten worden opgevat volgens de geldende wetten in New South Wales. U bent onderworpen aan het exclusief rechtsgebied van de rechtbanken van die staat en het Gemenebest Australië wat betreft alle zaken die uit deze gebruiksvoorwaarden voorkomen of ermee verband houden.